kompetencje

kompetencje

kompetencje

Kompetencje Rada Pedagogiczna Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w statucie Miejskiego9 Przedszkola Nr 1 w Płocku w & 3 uswt. 5. Poniżej przedstawiony jest regulamin Rady Pedagogicznej.   Rada [...]

Rada Pedagogiczna

  Regulamin Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr1 w Płocku   § 1   W skład Rady Pedagogicznej placówki Miejskiego Przedszkola Nr 1 wchodzą wszyscy nauczyciele przedszkola.   § 2   W zebraniach Rady [...]

metryczka