REJESTRY ,EWIDENCJA , ARCHIWA

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

 • Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola
 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli
 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
 • Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Ewidencja kart wyposażenia pracowników
 • Ewidencja-budżet
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr urlopów
 • Rejestr podwyżek i nagród
 • Rejestr książęk inwentarzowych-środków trwałych
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • Dokumentacja wymagana przez Oddział Oświaty Urzędu Miasta Płocka
 • Dokumentacja BHP

metryczka


Wytworzył: seroka (10 marca 2004)
Opublikował: Katarzyna Seroka (10 marca 2004, 10:25:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7754