kompetencje

kompetencje

Rada Rodziców

Kompetencje i zadania Rady Rodziców zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola nr 13 w § 3 ust. 6.   Poniżej dodatkowo przedstawiono regulamin Rady Rodziców.   REGULAMIN RADY RODZICÓW   § [...]

Rada Pedagogiczna

Rada PedagogicznaKompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola nr 13 w § 3 ust. 5.  Poniżej przedstawiony jest regulamin Rady Pedagogicznej. [...] [...]

dyrektor

Kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola  Nr 13 w § 3 ust. 2, 3, 4. 1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola:        1) kierowanie działalnością placówki i [...]

metryczka