majątek

Szkoła dysponuje:

  · budynkiem o powierzchni - 11.184,64 m2
  · boiskami szkolnymi do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę
  · kortem tenisowym, bieżnią
  · miasteczkiem ruchu drogowego o powierzchni - 2.420,00 m2

Posiada:

  · 32 sale lekcyjne dla dzieci
  · 3 sale gimnastyczne
  · sale gimnastyki korekcyjnej
  · świetlicę szkolną
  · bibliotekę szkolną
  · 3 specjalistyczne gabinety pedagogiczne: logopedyczny, psychologiczny,
    pedagogiczny
  · gabinet stomatologiczny
  · gabinet pielęgniarski
  · stołówkę szkolną

Placówka jest wyposażona w: pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, książki i czasopisma dla dzieci, zabawki, pomoce i sprzęt specjalistyczny, a także w pomoce metodyczne, czasopisma dla nauczycieli i przepisy prawa oświatowego.

Posiada również sprzęt komputerowy, telefon, fax i sprzęt audiowizualny.

Stan aktywów na koniec roku obrotowego znajduje się w załączniku nr 9 do
informacji dodatkowej
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Woźniak (18 marca 2004)
Opublikował: Aleksandra Kamińska (18 marca 2004, 10:54:17)

Ostatnia zmiana: Jolanta Filant (14 stycznia 2020, 14:32:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5202