rejestry, ewidencje i archiwa

  Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka Do Przedszkola
 • Rejestr akt osobowych nauczycieli, obsługi i pracowników administracji
 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
 • Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr Umowy - Zlecenia
 • Rejestr Korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr urlopów
 • Rejestr podwyżek i nagród
 • Rejestr książek inwentarzowych - środków trwałych
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Ewidencja kart wyposażenia pracowników
 • Ewidencja ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja - budżet
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Płocka
 • Dokumentacja BHP

metryczka


Wytworzył: Maria Kołodzieżna (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Jolanta Gieras (17 marca 2004, 17:16:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6107