kompetencje

kompetencje

Kompetencje organów przedszkola

Dyrektor   Kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 6 w § 3 ust. 2,3,4 [...]     Rada Pedagogiczna   Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w Statucie [...]

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU   Postanowienia ogólne   § 1   Rada Rodziców jest samorządnym organem działającym na terenie przedszkola, współdziałającym z radą pedagogiczną i [...]

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 6 w Płocku     § 1   Na podstawie art. 40-43 Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Płocku powołuje się Radę [...]

metryczka