rejestry, ewidencja i archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola
 • Rejestr dzieci niepełnosprawnych na podstawie Karty Zgłoszenia i Orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli
 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
 • Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Ewidencja kart wyposażenia pracowników
 • Ewidencja ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja - budżet
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr Umowy - Zlecenia
 • Rejestr Korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr urlopów
 • Rejestr podwyżek i nagród
 • Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Płocka
 • Dokumentacja BHP  

metryczka


Wytworzył: Anna Żaglewska (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Renata Marciszewska (3 marca 2004, 09:51:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5212