kompetencje

kompetencje

Rada Pedagogiczna

Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 w § 3 ust. 5. Poniżej przedstawiony jest regulamin Rady Pedagogicznej.       REGULAMIN RADY [...]

Rada Rodziców

Kompetencje i zadania Rady Rodziców zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 w § 3 ust. 6.   Poniżej dodatkowo przedstawiono regulamin Rady Rodziców.   REGULAMIN RADY [...]

dyrektor

Kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 w § 3 ust. 2, 3, 4. [...]

metryczka