Rada Rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;

metryczka


Wytworzył: Brian Rosa (18 stycznia 2019)
Opublikował: Brian Rosa (18 stycznia 2019, 15:04:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1679