ogłoszenie na wolne stanowisko referenta

Płock, dn. 11.10.2006r.
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku ogłasza nabór  na wolne stanowisko referenta ds. zaopatrzenia
 
Zakres wykonywanych zadań:
·        Zaopatrywanie w żywność i inne materiały i artykuły
·        Naliczanie i pobieranie opłat za przedszkole
·        Sporządzanie jadłospisów
·        Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych
·        Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej
·        Prowadzenie dokumentacji rachunkowo-rozliczeniowej
·        Przestrzeganie Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP
·        Prowadzenie baz danych
 Wymagania niezbędne:
·        Wykształcenie minimum średnie
·        Wiedza i umiejętności z zakresu zasad racjonalnego żywienia dzieci
·        Obsługa urządzeń biurowych
·        Dobra znajomość podstawowych programów komputerowych
Wymagania dodatkowe:
·        Umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność
·        Umiejętność dobrej organizacji pracy
·        Mile widziana praktyka na stanowisku związanym z żywieniem zbiorowym
Oferta powinna zawierać:
·        CV ze zdjęciem
·        List motywacyjny
·        Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
·        Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia zawodowe
·        Oświadczenie kandydata o niekaralności
·        Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, tj. do dnia  31.10.2006 r  do godz.15, do siedziby  Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku , ul. Miodowa 8/1 09-400 Płock.
      Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 
                                                       Agata Matuszewska
                                             Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 14
                                                  w Płocku                                                       

metryczka


Wytworzył: Sidorowicz (11 października 2006)
Opublikował: Teresa Sidorowicz (11 października 2006, 15:54:35)

Ostatnia zmiana: Jolanta Frankowska (30 kwietnia 2007, 08:19:57)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8121