Rejestry, ewidencja i archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
• Rejestr dzieci na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
• Rejestr akt osobowych pracowników: nauczycieli, administracji i obsługi
• Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
• Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
• Ewidencja kartotek żywieniowych
• Ewidencja kart wyposażenia pracowników
• Ewidencja ksiąg rachunkowych
• Ewidencja – budżet
• Ewidencja zbiorów archiwalnych
• Rejestr pieczęci
• Rejestr wypadków
• Rejestr umowy
• Rejestr zamówień
• Rejestr zleceń
• Rejestr faktur
• Rejestr urlopów
• Rejestr podwyżek i nagród
• Rejestr książek inwentarzowych-środków trwałych
• Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegaturę w Płocku
• Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka
• Dokumentacja bhp i p.poż.

metryczka


Wytworzył: Teresa Fijałkowska (13 lutego 2008)
Opublikował: Jolanta Frankowska (13 lutego 2008, 10:17:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6809