zamówienie na:

Przeprowadzenie badań lekarskich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku biorących udział w Projekcie i uczestniczących w stażach u pracodawców w ramach realizacji projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp
nr sprawy: 2/2018
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2018  24:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
Zaproszenie do składania ofert (197kB) pdf Formularz oferty (130kB) pdf Załącznik nr 1 (103kB) pdf wzór umowy (150kB) pdf Formularz oferty do edycji (61kB) word

uzupełnienie Opisu przedmiotu zamówienia (155kB) pdf

informacja o wyborze (351kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Rogalska
Opublikował: Monika Rogalska (23 maja 2018, 21:55:41)

Ostatnia zmiana: Monika Rogalska (6 czerwca 2018, 07:31:40)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 983