zamówienie na:

wykonanie przejścia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Płocku

zamawiający: Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2018
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 24 maja 2018  15:00
wynik postępowania: AMWIS Arkadiusz Wiśniewski, ul. Bat. Parasol 15 lok. 20, 09-409 Płock