zamówienie na:

dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Ośrodka

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 Euro
termin składania ofert: 15 lipca 2004
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty w dniu 15 lipca 2004 

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
w Płocku ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Ośrodka
adres: 09-402 Płock ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24

Dostawę należy realizować od 30 sierpnia 2004 do 24 czerwca 2005 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (opłata 5,00 zł) dla oferentów można odebrać w siedzibie Zamawiającego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, 09-402 Płock,
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24.

Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium
- 100% wysokość ceny.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Andrzej Rycharski, tel. 262 32 64.

Termin składania ofert upływa dnia 15 lipca 2004 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego - adres jak wyżej.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku.
_________________________________________________________

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SOSW NR 1

Ziemniaki:
Skrzyński Sławomir, Malanowo Nowe, 09-228 Ligowo

Artykuły spożywcze:
Hurtownia GOUDA, Andrzej Głowacki, 09-400 Płock, ul. Bielska 56

Mięso wieprzowe:
Zakłady Mięsne Płock S.A., 09-400 Płock, ul. Bielska 55

Wędliny
Mięso drobiowe:
Handel Artykułami Rolno-Spożywczymi, Jolanta Tabara, 09-402 Płock,
ul. Zdziarskiego 7

Warzywa
Jabłka:
Zakład Produkcji Spożywczej "ANPAROL", B.Pięta, P.Pięta, A.Pięta, 09-402 Płock,
ul. Kochanowskiego 18

Mrożonki:
"UNIFREEZE" Spółka z o.o., Miesiączkowo, Zakład Produkcyjny Płock, 09-400 Płock, ul. Targowa 1

Wyroby piekarnicze:
Zamawiający będzie realizował dostawę w oparciu o art. 4 pkt. 8 “Prawa zamówień publicznych”

metryczka


Opublikował: Marcin Krupiński (22 czerwca 2004, 10:43:52)

Ostatnia zmiana: Marcin Krupiński (29 lipca 2004, 14:26:47)
Zmieniono: uaktualnienie danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4851