zamówienie na:

Prowadzenie konserwacji bieżącej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku

zamawiający: Gmina-Miasto Płock Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: MP31 BO 02/2023
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 7 grudnia 2023  14:00
wynik postępowania: w załączeniu