zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – art. spożywczych dla SP12 w Płocku w 2023r.

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 23.11.2023
wartość: poniżej wartości 130 000 zł. netto
termin składania ofert: 27 listopada 2023  10:00