zamówienie na:

Realizacja zadania pn. "Zakup, dostawa i uruchomienie 12 zestawów komputerów stacjonarnych do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku".

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.5.2023.KG
wartość: pon