zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 12 Płocku w roku 2023

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: SP12.261.1.2023.J.S.
wartość: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 23 sierpnia 2023  12:00
wynik postępowania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pod nazwą: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 12 Płocku w roku 2023” wybrana została oferta firmy: PAKO OPAKOWANIA Płock za kwotę 15227,31 zł