zamówienie na:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: SOSW2.261.8.2023.JM
wartość: poniżej art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 13 lipca 2023  10:00
wynik postępowania: w załączeniu