zamówienie na:

Realizacja zadania pn. Zakup i dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem oraz narzędzi do terapii w postaci programów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości poniżej 130 000 zł netto
nr sprawy: SP17.261.5.2022.KG
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 14 października 2022  10:00