zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i naprawa dachu

zamawiający: Zespół Szkół Technicznych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 euro
termin składania ofert: 4 maja 2004
wynik postępowania: Z.R.B.,,REM-BUD"  
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  -  ZAKŁAD BUDŻETOWY

09-402 PŁOCK  UL. KILIŃSKIEGO  4

 

na podstawie Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych

( DZ. U. Nr 19, poz. 177)

 

ogłasza przetarg nieograniczony  poniżej 60.000 EURO na  „Wymianę stolarki okiennej PCV i naprawę pokrycia dachowego” w Ośrodku Wczasowym Oświata  Płock w Wisełce

 

1.      Termin realizacji   do  18.06.2004 roku

 

2.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

3.      Dopuszcza się składanie ofert częściowych:

  • Wymiana stolarki okiennej,
  • Naprawa pokrycia dachowego.

4.      Specyfikację można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych - Zakład Budżetowy Płock ul. Kilińskiego 4  od dnia 21.04.2004  w godz.  800  - 15 00 .

 

5.      Kryteria oceny ofert: 

  • cena 100 % 

6.      Przedstawiciele Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:

  • Tadeusz Cieszkowski    tel.  (024) 267 - 51 - 70  
  • Henryka Olszewska       tel.  (024) 267 - 51 - 80  

7.      Oferty należy  składać w Zespole Szkół technicznych – Zakład Budżetowy w Płocku
ul. Kilińskiego 4,  pok. nr  14  do dnia  04.05.2004 r. do godz. 900.

 

8.      Otwarcie ofert nastąpi dnia  04.05.2004 r. o godz. 1000 w siedzibie.

 

9.      W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

  • spełniają wymogi określone w instrukcji,
  • spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy „Prawo zamówień publicznych”,
  • udzielą min. 3 lata gwarancji na przedmiot zamówienia,
  • posiadają kierownika z uprawnieniami budowlanymi.

10.   Termin związania ofertą 30 dnii.

 

metryczka


Opublikował: Sieradzki Stanisław (16 kwietnia 2004, 13:14:25)

Ostatnia zmiana: Sieradzki Stanisław (12 lipca 2004, 09:54:59)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2344