zamówienie na:

Kompleksowa dostawa gazu (sprzedaż i dystrybucja) do budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku w latach 2018 - 2020

zamawiający: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - poniżej 30 tyś. EURO
nr sprawy: 1/ZP/SPS24/2018
wartość: poniżej 30 tyś. EURO
termin składania ofert: 8 listopada 2018  15:00
wynik postępowania: Zamawiający odstępuję od zawarcia umowy.