zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty
nr sprawy: 1/2018
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 11 października 2018  15:00
wynik postępowania: Wybór najorzystniejszej oferty