zamówienie na:

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 24 lipca 2018  13:00
wynik postępowania: w plikach: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części I, II, III, IV,V,VIII Informacja o częściowym unieważnieniu postępowania na usługi społeczne na część VI, VII, IX, X