rejestry

 

Rejestry, ewidencje:

 • akta osobowe pracowników
 • rejestr emerytów i rencistów
 • ruch pracowników (umowy, świadectwa pracy, przeniesienia)
 • rejestr urlopów i zwolnień lekarskich
 • ewidencja podwyżek i nagród
 • ewidencja premii pracowników obsługi
 • ewidencja harmonogramów pracy pracowników obsługi
 • ewidencja regulaminów (pracy, premiowania, nagradzania, funduszu socjalnego)
 • ewidencja ksiażeczek zdrowia i badań okresowych
 • ewidencja czasu pracy
 • dokumentacja dotycząca awansu i doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • dokumentacja dotycząca funduszu socjalnego nauczycieli
 • rejestr wydanych zaswiadczeń
 • rejestr sprawozdań GUS i innych
 • dokumentacja bhp
 • rejestr wyjść służbowych
 • rejestr wypadków uczniów
 • rejestr wypadków i chorób zawodowych pracowników
 • dokumentacja narad i spotkań z rodzicami
 • rejestr delegacji służbowych
 • rejestr naboru dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum
 • księga ewidencji uczniów
 • ruch uczniów
 • rejestr pieczęci
 • rejestr korespondencji
 • rejestr wycieczek szkolnych
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • rejestr świadectw
 • ewidencja ubezpieczenia uczniów i nauczycieli
 • ewidencja programów nauczania
 • ewidencja sprawdzianów OKE
 • dokumentacja nadzoru pedagogicznego
 • dokumentacja budżetowa
 • księgi inwentarzowe
 • dokumentacja środków specjalnych
 • ewidencja umów, porozumień
 • ewidencja pomiarów, badań technicznych
 • dokumentacja zamówień publicznych
 • dokumentacja Komitetu Rodzicielskiego

Archiwa:

 • akta osobowe pracowników
 • dokumentacja finansowa
 • arkusze ocen
 • dzienniki szkolne
 • księgi protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych

metryczka


Wytworzył: A.Tarnowska (5 maja 2004)
Opublikował: Alina Tarnowska (5 maja 2004, 15:31:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7847