misja

LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE

 

im. Marszałka STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO

 

w Płocku

 

MISJA SZKOŁY


 

IN NECESSARIIS UNITAS,

IN COGITATIONIBUS LIBERTAS,

IN OMNIBUS – CARITAS.

W potrzebie jedność, w myśleniu wolność,
we wszystkim – miłość.

 

 

TRADYCJA

 

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku to najstarsza z istniejących polskich szkół. Szczyci się tradycją sięgającą 1180 roku i chlubi się wychowankami, którzy zawsze wiernie i ofiarnie służyli Polsce i ludziom. Pamięć ich dokonań i zasług uświetnia imię Szkoły, zobowiązuje do zachowania więzi pokoleń.

 

Przeznaczeniem i zadaniem Małachowianki jest edukowanie i wychowywanie młodzieży, która szuka szkoły dobrej, przygotowującej do studiowania w cenionych i znanych szkołach wyższych. Absolwent gimnazjum, który wybiera Małachowiankę, musi być świadom, że czeka go systematyczny wysiłek intelektualny i praca nad formowaniem własnej osobowości.

 

KSZTAŁT EDUKACJI

 

Dewiza, którą przyjęła społeczność szkolna Małachowianki, zobowiązuje do poświęceń i bezinteresownej służby ogółowi, jeśli przed taką koniecznością wypadnie stanąć. W tej mierze wzorem postawy są dla Małachowiaków Wychowankowie Szkoły.

 

Podstawą formacji intelektualnej, którą proponuje Szkoła, jest potrzeba poznawcza, niezależność sądów, krytycyzm, naukowe widzenie zjawisk, wola poszukiwania i zdobywania mądrości, kształtowanie światłego, otwartego umysłu zdolnego do samodzielnych dociekań.

 

Swoje zadania wychowawcze Małachowianka wywodzi z idei miłości chrześcijańskiej i z bogactwa europejskiej myśli humanistycznej.

 

Bez względu na wyznanie i światopogląd, zachowując zawsze głęboki szacunek dla przekonań osobistych, Szkoła stawia postulat zwracania się ku drugiemu człowiekowi z miłością i troską.

 

Małachowianka oferuje młodzieży rzetelną, pogłębioną wiedzę, daje gwarancje wysokich i konsekwentnych wymagań, zapewnia pomoc nauczających i partnerstwo w relacjach uczeń – nauczyciel. Stwarza przyjazną, życzliwą atmosferę pracy, ofiarowuje zrozumienie dla potrzeb i problemów młodzieży. Rodzicom daje prawo uczestniczenia w edukacji i zarazem widzi Ich jako współtwórców osiągnięć dzieci.

 

W społeczności szkolnej Małachowianki nie było i nie będzie miejsca dla przemocy, prostactwa, narkomanii, nietolerancji i kultu bogactwa.

 

MODEL WYCHOWANKA

 

Z tradycji Szkoły wywodzi się postawa Wychowanka, który przez całe życie uczy się, aby być i uczy się, aby działać dla własnego i społecznego pożytku.

 

Małachowianka spodziewa się ukształtować pełnego, światłego człowieka na miarę XXI wieku, bogatego duchowo dzięki swej narodowej tożsamości i związkowi z ojczystą kulturą. Pragnie, aby był to człowiek aktywny, twórczy, samodzielny, przygotowany do sumiennego wypełniania osobistych i społecznych zobowiązań. Szkoła ufa także, że będzie to człowiek kochający piękno, otwarty i życzliwy w relacjach ze światem, dzielny w obliczu trudności, rozumny sercem.

 

 

Przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej L.O. im. Marsz. St Małachowskiego

w dniu 19 lutego 2003r. 

metryczka


Wytworzył: Alina Tarnowska (5 maja 2004)
Opublikował: Alina Tarnowska (5 maja 2004, 13:45:27)

Ostatnia zmiana: Marcin Krupiński (7 czerwca 2004, 12:08:51)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6619