Rejestry, ewidencja i archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

 

 • Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola.
 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji , obsługi nauczycieli .
 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
 • Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Ewidencja  kart wyposażenia pracowników
 • Ewidencja ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja – budżet
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr Umowy – Zlecenia
 • Rejestr Korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów .
 • Rejestr urlopów
 • Rejestr podwyżek i nagród
 • Rejestr książeczek inwentarzowych – środków  trwałych
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Płock
 • Dokumentacja BHP

metryczka


Wytworzył: Ewa Śliwińska (31 sierpnia 2000)
Opublikował: Elżbieta Andrzejewska (8 kwietnia 2004, 11:57:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5560