REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

 

 

 • Księga uczniów
 • Księga obwodu szkoły
 • Rejestr kart rowerowych i motorowerowych
 • Rejestr świadectw szkolnych
 • Rejestr legitymacji szkolnych
 • Rejestr pism przychodzących i wychodzących
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr pieczęci (w obiegu i wycofanych z obiegu)
 • Ewidencja akt osobowych pracowników szkoły (zatrudnionych i osób, z którymi ustał stosunek pracy).
 • Karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi.
 • Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych
 • Rejestr dotyczący awansu zawodowego nauczycieli.

 

Archiwum prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt stosowanych w Gimnazjum nr 8.

metryczka


Wytworzył: Ewa Pełczyńska (2 kwietnia 2004)
Opublikował: Marek Bogiel (2 kwietnia 2004, 11:28:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5519