rejestry,ewidencje,archiwa

Rejestr , Ewidencje , Archiwa

 

Szkoła prowadzi rejestry i ewidencje

-          rejestr dokumentów uczniów

-          akta osobowe nauczycieli , pracowników administracji i obsługi

-          rejestr pieczęci

-          rejestr druków ścisłego zarachowania

-          rejestr wydawanych świadectw i dyplomów

-          rejestr wydawanych duplikatów

-          rejestr uczniów szkolonych na  prawo jazdy kategorii „B”

-     rejestr dokumentów archiwalnych

-          rejestr urlopów

-          rejestr korespondencji

-          rejestr wypadów

-          rejestr wydawanych legitymacji szkolnych

-          rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych

-          rejestr arkuszy ocen i arkusze ocen

-          rejestr protokołów maturalnych

-          rejestr wydawanych zaświadczeń

-          rejestr pracowniczych książeczek  zdrowia

-          ewidencja ksiąg inwentarzowych

-          ewidencja – budżet

-          ewidencja uczniów podlegających obowiązkowi służby wojskowej

-          dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty

-          dokumentacja wymagana przez  Wydział Oświaty Urzędu Miasta Płocka

-          dokumentacja  sprawozdawczo – statystyczna

-          dokumentacja dot. egzaminów maturalnych , z przygotowania zawodowego, nauki zawodu i praktyk zawodowych

-          dokumentacja  dot. warsztatów szkolnych / rejestr rachunków gotówkowych, rejestr wpłat, wykaz materiałów, wykaz narzędzi, księgi  przedmiotów  nietrwałych w użytkowaniu, księgi przedmiotów

      nietrwałych 

         

metryczka


Wytworzył: Anna Trojanowska (10 marca 2004)
Opublikował: Elżbieta Węglarz (11 marca 2004, 09:45:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6059