Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 8036)

Data: 2020-08-07 09:08:08
Autor: Jolanta Filant

Dane teleadresowe

aktualizacja


Data: 2020-08-01 11:13:14
Autor: Brian Rosa

Dane teleadresowe

aktualizacja


Data: 2020-08-01 11:01:11
Autor: Brian Rosa

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania


Data: 2020-07-22 08:18:41
Autor: Tomasz Rutecki

Zapytanie ofertowe

informacja o unieważnieniu postępowania


Data: 2020-07-21 11:21:01
Autor: Tomasz Rutecki

Przetarg nieograniczony

Dodano powtórny wybór ofert


Data: 2020-07-15 11:15:37
Autor: Luiza Trarzewska

Zapytanie ofertowe

dodanie wyniku postępowania


Data: 2020-07-07 12:03:50
Autor: Agnieszka Kopcińska

Data: 2020-07-07 11:01:22
Autor: Justyna Małkiewicz

Przetarg nieograniczony

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-07-07 09:39:11
Autor: Luiza Trarzewska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ 1,2,3,4


Data: 2020-06-29 10:39:58
Autor: Justyna Małkiewicz

Przetarg o wartości do 30 000 Euro

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-06-26 09:11:49
Autor: Martyna Krysztofiak

Data: 2020-06-24 15:14:12
Autor: Justyna Małkiewicz

Data: 2020-06-24 11:54:49
Autor: Justyna Małkiewicz

Przetarg nieograniczony

Wybór Wykonawcy


Data: 2020-06-19 14:40:21
Autor: Wojciech Piszczyński

Przetarg o wartości do 30 000 Euro

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-06-17 13:12:44
Autor: Martyna Krysztofiak

Przetarg o wartości do 30 000 Euro

Informacja o unieważnieniu postępowania


Data: 2020-06-16 14:35:55
Autor: Justyna Małkiewicz

Przetarg nieograniczony

dodano informację z otwarcia ofert i oświadczenie wykonawcy


Data: 2020-06-16 12:45:36
Autor: Luiza Trarzewska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ IV,V,VI,VII


Data: 2020-06-09 08:49:19
Autor: Justyna Małkiewicz

Referent

Wynik naboru


Data: 2020-06-08 14:23:56
Autor: Monika Jasińska

Data: 2020-06-08 12:10:09
Autor: Aneta Kokoszczyńska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 8036)