Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 30 (z 30)zamówienie na:

Dostawa materiałów zużywalnych do wyposażenia stanowiska pracy stażystów (uczniów) Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku, w ramach realizacji projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: zasada konkurencyjności
nr sprawy: 1/2018
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2018  15:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Remont elewacji ścian południowej i wschodniej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 21 maja 2018  12:00
wynik postępowania: w pliku"informacja o wyborze oferty" 

zamówienie na:

usługę konserwacji boisk szkolnych

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy: 1
wartość: DO 30 000 Euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania postanowiono wybrać wykonawcę: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie za kwotę 16292,04zł 

zamówienie na:

dostawę sceny o wymiarach 10m x 4m z osprzętem do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Płocku

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: w pliku "informacja o wyborze oferty" 

zamówienie na:

na dostawie osprzętu oświetleniowego wraz z montażem do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Płocku

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 29 marca 2018  12:00
wynik postępowania: w pliku "informacja o wyborze oferty" 

zamówienie na:

dostawę i montaż oświetlenia sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Płocku ul. Lasockiego 14

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 15 marca 2018  12:00
wynik postępowania: w pliku "informacja o wyborze oferty" 

zamówienie na:

dostawę i montaż oświetlenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Płocku

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 14 marca 2018  12:00
wynik postępowania: w pliku"informacja o wyborze oferty" 

zamówienie na:

Gablota na sztandar

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4
wartość: do 30000
termin składania ofert: 21 lutego 2018  15:00
wynik postępowania: Wygrała Firma Handlowo-usługowa-Produkcyjna OAZA Romuald Debkowski, 62-081 Przezmierowo, ul. Czereśniowa 36. Kwota - 1599 

zamówienie na:

Krzesła i ławki szkolne

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 3
wartość: do 30000
termin składania ofert: 5 lutego 2018  13:00
wynik postępowania: Wygrała Firma Cezas - Toruń Sp. z o. o. 87-100 Toruń, ul. Poznańska 168 - cena 12586,59 brutto 

zamówienie na:

Wykonanie zabudowy z płyty G-K wraz z niezbędnymi modernizacjami

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiebiorczości
tryb zamówienia: zaproszenie do złożenia oferty
nr sprawy: 1/2018
wartość: 40000 zł
termin składania ofert: 10 stycznia 2018  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w pliku pdf 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 30 (z 30)