Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

Podręczniki dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 15 listopada 2011
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi informatycznej i promocji projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. wdrożenia dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zamawiający: Gmina Miasto Płock/ Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 357492 - 2011
wartość: nie przekraczająca kwoty art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 listopada 2011  08:00
wynik postępowania: Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku informuje o wynikach postępowania przetargowego na pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi informatycznej i promocji projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. wdrożenia dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz socjoterapeutycznych w klasach I-III oraz IV-VI w Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku w ramach projektu N@uka sposobem na lepszą przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Gmina Miasto Płock/ Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku, ul. Cicha 12a
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 325120-2011
wartość: powyżej kwoty art.11 ust.8 ustawy Prawo zamowień publicznych
termin składania ofert: 17 października 2011  09:45
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki. Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z fizyki. Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z chemii. Prowadzenie zajęć służących zapobieganiu przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty dla uczniów i rodziców zasadniczej szkoły zawodowej. Prowadzenie zajęć służących zapobieganiu przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty dla uczniów i rodziców liceum profilowanego i technikum. Realizacja usługi szkolenia zawodowego - kurs informatyczny w zakresie projektowania. Realizacja usługi szkolenia zawodowego - kurs informatyczny w zakresie kosztorysowania.

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwoty art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamowień publicznych
termin składania ofert: 10 października 2011  09:45
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Realizacja usług szkolenia zawodowego - kurs nauki jazdy: kat.B, kat.C, operatora wózków widłowych - kurs spawania

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwoty art.11 ust.8 ustawy Prawo zamowień publicznych
termin składania ofert: 10 października 2011  09:30
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji informatyka odpowiedzialnego za aktualizowanie strony internetowej projektu Opracowanie gazetki szkolnej

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr2 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 307822-2011
wartość: nie przekraczająca kwoty art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 5 października 2011  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Organizację edukacyjnej wycieczki krajowej na trasie Płock - Poznań – Płock wraz ze zwiedzaniem okolicznych atrakcji dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku w ramach realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”.

zamawiający: Gmina - Miasto Płock – Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. L. Krzywickiego
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 300058 - 2011
wartość: nie przekraczająca kwot art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 września 2011  09:00
wynik postępowania: Młodzieżowe Centrum Sportu, Rekreacji i Wypoczynku Grażyna Bartkowiak ul. Skryta 8/3 60-779 Poznań 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji informatyka odpowiedzialnego za aktualizowanie strony internetowej projektu Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych – kierunek kucharz małej gastronomii Prowadzenie warsztatów z carvingu i dekoracji potraw Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych - kierunek fryzjer Prowadzenie warsztatów Treningu Zastępowania Agresji

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 247093-2011
wartość: nie przekraczająca kwoty art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień pu
termin składania ofert: 26 września 2011  09:00
wynik postępowania: infornacja o wyborze najkorzystniejszej ofert 

zamówienie na:

Organizację kursów: carvingu I stopnia, stylizacji paznokci, na dozorcę, spawalniczy MAG 135

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 238767-2011
wartość: nie przekraczająca kwoty art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 15 września 2011  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

I. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych :  kierunek fryzjer  kierunek krawiec  kierunek kucharz małej gastronomii  kierunek mechanik pojazdów samochodowych  kierunek piekarz  kierunek ogrodnik II. Prowadzenie warsztatów z carvingu i dekoracji potraw III. Poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców IV. Prowadzenie zajęć - Poznawanie Internetu V. Prowadzenie zajęć - Tworzenie własnej strony internetowej VI. Prowadzenie zajęć - Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w działalności zawodowej VII. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości VIII. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki IX. Opracowanie gazetki szkolnej X. Prowadzenie zajęć - Doradztwo edukacyjno – zawodowe XI. Prowadzenie zajęć - Symulacja przyjęcia do pracy XII. Praktyki zawodowe: - pełnienie funkcji instruktora praktyk zawodowych w zakładzie krawiecko – dziewiarskim, - pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w szkole

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 238973-2011
wartość: nie przekraczająca kwoty art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 15 września 2011  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zakup podręczników dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową” - podręczniki z ekonomii

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 14 września 2011
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zakupu podręczników dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową” - podręczniki z handlu

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 14 września 2011
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

podręczniki dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 12 września 2011
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zakup materiałów biurowych dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 26 sierpnia 2011
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zakup podręczników dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 22 sierpnia 2011
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

gadżety reklamowe oraz oznaczone materiały biurowe dla potrzeb realizacji projektu „Krok w przyszłość zawodową”

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 29 lipca 2011
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Organizację kursu fryzjerskiego

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 153587-2011
wartość: nie przekraczająca kwoty art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 10 czerwca 2011  09:30
wynik postępowania: Zakład Szkolenia i Doskonalenia Kadr Henryk Swół ul. Niklowa 3/1 Wrocław 

zamówienie na:

Wyposażenie szkoły w środki i pomoce elektroniczne w nowowybudowanej części szkoły

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 81800-2011
wartość: nie przekraczająca kwot art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 maja 2011  09:30
wynik postępowania: Cezas – Glob Sp. z o.o. 10-419 Olsztyn ul. Żelazna 2 

zamówienie na:

Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne sal lekcyjnych w nowowybudowanej części szkoły

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 81742-2011
wartość: nie przekraczająca kwot art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 kwietnia 2011  11:30
wynik postępowania: PZS Cezas Sp. z o.o. 

zamówienie na:

„Organizację edukacyjnej wycieczki zagranicznej na trasie Płock– Berlin- Magdeburg -Poczdam - Płock dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku.”

zamawiający: Gmina – Miasto Płock Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwot art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 kwietnia 2011  10:00
wynik postępowania: GANDALF TRAVEL Agnieszka Gałkiewicz 95-030 Rzgów ul. Tuszyńska 69 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 44) starsze przetargi »