Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

"Zakup sprzętu komputerowego"

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.21.6.2019
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyną unieważnienia jest ważna zmiana w specyfikacji zamówienia. 

zamówienie na:

16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
tryb zamówienia: zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: 4/2019
wartość: do 30000,00 euro
termin składania ofert: 15 października 2019  15:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zamknięte bez wyboru oferty 

zamówienie na:

Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty
nr sprawy: 2/2019
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2019  15:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty
nr sprawy: 1/2019
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 20 września 2019  15:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

dostawę i montaż mebli (tapczanów)

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 Euro
nr sprawy: 2
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 lipca 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: w pliku "INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"  

zamówienie na:

Zakup mebli szkolnych do sal dydaktycznych dla klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na wadę opisu przedmiotu zamówienia (niezgodność opisu z przykładowym rysunkiem). 

zamówienie na:

przebudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku kuchni wraz z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 19 czerwca 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: w pliku "INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA" 

zamówienie na:

organizację kursu prawa jazdy kat. B i T dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 przy SOSW nr 2 w Płocku

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: w pliku "informacja o unieważnieniu postępowania" 

zamówienie na:

Remont sekretariatu uczniowskiego, gabinetu wicedyrektorów i gabinetu sekretarza szkoły

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiębriorczości
tryb zamówienia: zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: 1/2019
wartość: 50000 zł
termin składania ofert: 13 marca 2019  15:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert spełniających wymogi przetargu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)