Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Zakup, dostawa i instalacja sprzętu do pracowni teleinformatyki w celu doposażenia Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szansa dla Nas.

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 516714 - 2013
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2013  14:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert w postępowaniu 

zamówienie na:

Wyposażenie pracowni zajęć opiekuńczych i higienicznych

zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock
tryb zamówienia: Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 Euro
nr sprawy: CKU
wartość: poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia 

zamówienie na:

Zorganizowanie szkoleń: Audatex, w zakresie elektroniki i mechatroniki samochodowej oraz montażu samochodowych instalacji LPD i organizacji pracy serwisu LPG dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 483312 - 2013
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2013  15:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie z powodu braku ofert 

zamówienie na:

warsztaty ze stylizacji paznokci

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/9/2013
wartość: powyżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 26 września 2013  07:50
przyczyna unieważnienia: w załączniku informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Malowanie linii boiskowych w hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Płocku

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 154685 - 2013
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 19 sierpnia 2013  08:00
przyczyna unieważnienia: w załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej w budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 128599-2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2013  10:30
przyczyna unieważnienia: Przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759) 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznej w ramach realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 29 kwietnia 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 22 kwietnia 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 4 kwietnia 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia  

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Gimnazjum Nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 40463-2013
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ust.8 Pzp
termin składania ofert: 26 marca 2013  09:30
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 14 marca 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia  

zamówienie na:

kurs prawa jazdy kat. B; dodatkowe zajęcia z przepisów o ruchu drogowym; dodatkowe zajęcia praktyczne dla uczestników kursu prawa jazdy kat. B

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/2/2013
wartość: powyżej kwoty art. 11, ust.8 PZP
termin składania ofert: 8 marca 2013  08:00
przyczyna unieważnienia: w załączniku informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 29 stycznia 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia  

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)