Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla SP12 w Płocku w roku 2022

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
nr sprawy: 01/STOŁÓWKA/SP12/2021
wartość:
termin składania ofert: 30 grudnia 2021  11:00
wynik postępowania: Do realizacji zadania wybrano firmę TOMEX na kwotę 39 259,45 zł 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla SP 12 w Płocku w roku 2022

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
nr sprawy: 02/STOŁÓWKA/SP12/2021
wartość:
termin składania ofert: 30 grudnia 2021  11:00
wynik postępowania: Do realizacji zadania wybrano firmę KONIAREK na kwotę 56 568,31 zł 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa mrożonek dla SP 12 w Płocku w roku 2022

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
nr sprawy: 03/STOŁÓWKA/SP12/2021
wartość:
termin składania ofert: 30 grudnia 2021  11:00
wynik postępowania: Do realizacji zadania wybrano firmę Chłodnia Mazowsze na kwotę 10 382,88 zł 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa nabiału dla SP 12 w Płocku w roku 2022

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
nr sprawy: 04/STOŁÓWKA/SP12/2021
wartość:
termin składania ofert: 30 grudnia 2021  11:00
wynik postępowania: Do realizacji zadania wybrano firmę GOUDA na kwotę 53 936,56 zł 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa produktów garmażeryjnych dla SP 12 w Płocku w roku 2022

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
nr sprawy: 05/STOŁÓWKA/SP12/2021
wartość:
termin składania ofert: 30 grudnia 2021  11:00
wynik postępowania: Do realizacji zadania wybrano firmę TOMEX na kwotę 14 384,50 zł 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa ryb dla SP 12 w Płocku w roku 2022

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
nr sprawy: 06/STOŁÓWKA/SP12/2021
wartość:
termin składania ofert: 30 grudnia 2021  11:00
wynik postępowania: Do realizacji zadania wybrano firmę TOMEX na kwotę 22 095,00 zł 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla SP 12 w Płocku w roku 2022

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
nr sprawy: 07/STOŁÓWKA/SP12/2021
wartość:
termin składania ofert: 30 grudnia 2021  11:00
wynik postępowania: Do realizacji zadania wybrano firmę CYTRUS na kwotę 43 740,67 zł 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.13.2021
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 28 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku” wybrana została oferta firmy Unifreeze Sp. z o.o. z siedzibą 87-320 Miesiączkowo, Górzno 110 za kwotę 32716,95 zł brutto. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku – robotyka

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Chopina w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 11/2021
wartość: do 130.000 zł
termin składania ofert: 22 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty 

zamówienie na:

„Usługi ochrony mienia na rok 2022”.

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.15.2021
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 16 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta firmy Olkar Ochrona S.C. z siedzibą 09-400 Płock ul. Przemysłowa 16 za kwotę 2795,00 zł netto. 

zamówienie na:

„Dostawa wyposażenia technicznego w zakresie robotyki i mikroelektroniki do Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku w ramach programu Laboratoria Przyszłości” - ponowne

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: SP17.261.12.2021.KG
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 16 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: w załączeniu 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku”.

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.14.2021
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 16 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku” wybrana została oferta firmy Gouda Professionaltrans Maciej Głowacki siedzibą 09-400 Płock ul. Bielska 61 za kwotę 29005,77 zł brutto.  

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku”.

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.12.2021
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 16 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku” wybrana została oferta firmy Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” siedzibą 99-307 Strzelce Kozia Góra 40 za kwotę 53132,70 zł brutto. 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku”.

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
nr sprawy: IIILO.230.11.2021
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 16 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku” wybrana została oferta firmy Markos Hurt-Detal z siedzibą 09-472 Słupno ul. Wiejska 17a za kwotę 26558,83 zł brutto. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa wyposażenia szkoły w specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie z zakresu robotyki i mikroelektroniki dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku w ramach programu Laboratoria Przyszłości

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 02a/LP/Robotyka/SP12/2021
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 14 grudnia 2021  24:00
wynik postępowania: Wpłynęła 1 oferta. Do realizacja zadania 1c - SPRZĘT DO ZAJĘĆ Z ROBOTYKI wybrano firmę ALLTECH spółka jawna na kwotę 9 988,83 zł. Wykonawca nie podpisał umowy. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości - sprzęt do nagrywania , rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
tryb zamówienia: zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 9/2021
wartość: do 130000
termin składania ofert: 13 grudnia 2021  15:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu audio - wideo w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”

zamawiający: Gmina Miasta Płock ul. Stary Rynek 1 - Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z KC)
nr sprawy: L.DZ.ZS5.178.2021
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 13 grudnia 2021  12:00
wynik postępowania: Do realizacji zadania wybrano firmę: Jacek Kamiński - Sklep Muzyczny na kwotę 43400,00 zł/brutto 

zamówienie na:

Zakup tachimetrów dla zawodu technik geodeta w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie kodeksu cywilnego
nr sprawy: 3/2021
wartość: poniżej 130 000,00 netto
termin składania ofert: 13 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: W załączniku 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu audio-video dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku w ramach programu Laboratoria Przyszłości

zamawiający: Gmina-Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 01a/LP/Audio-Video/SP12/2021
wartość: do 130 000 zł
termin składania ofert: 6 grudnia 2021  11:00
wynik postępowania: Do realizacji zadania wybrano firmę: Jacek Kamiński - Sklep Muzyczny na kwotę 56 180,00 zł brutto 

zamówienie na:

Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach programu Laboratoria Przyszłości

zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 8/2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 2 grudnia 2021  15:00
wynik postępowania: w załączniku 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze przetargi »