Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017

zamówienie na:

Położenie płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 na korytarzach szkolnych.

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2017
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 października 2017  14:00
wynik postępowania: Nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie.  




ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dotyczące wykonania remontu polegającego na  położeniu płytek z kamieni sztucznych na korytarzach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku.
 
Postepowanie prowadzone jest w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm.).
 
I.                   Zamawiający:
Gmina-Miasto Płock,   Pl. Stary Rynek 1,  09-400 Płock,   NIP:7743135712
 
Odbiorca/Płatnik: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock,
 
II.                Opis przedmiotu zamówienia:
 
Położenie posadzek  z płytek z kamieni  sztucznych o wymiarach   30x30  na dwóch korytarzach szkolnych nr1 i nr 2  na zaprawie klejowej,  a w szczególności:
a)       Płytki będą kładzione na powierzchnię  betonową – wierzchnia warstwa  lastryko. Powierzchnia – około 390m2
b)       W korytarzach szkolnych są umieszczone studzienki kanalizacyjne, które muszą być pokryte płytkami oddzielne wraz metalowymi listwami oddzielającymi przykrycia studzienek od płytek na korytarzach. Listwy w kolorze położonych płytek,
c)       Płytki muszą być koloru identycznego z płytkami położonymi na innym korytarzu – ewentualnie z jak największym podobieństwem,
d)       Płytki układne  identycznie jak na wymienionym korytarzu – zarówno pod kątem sposobu układania (karo) jak i pod względem kolorystycznym,
e)       Cokoliki  o wysokości 7,5 cm2  z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Długość około 128 m.
f)        Nakrywy do studzienek kanalizacyjnych wykonane ze stali –wierzchnia warstwa z płytek – kamieni sztucznych,
g)       Okładziny schodów z płytek  z kamieni sztucznych 30x30 – spełniające warunki bezpieczeństwa. Powierzchnia około 17 m2
h)       Malowanie spodu i boku schodów farbą olejną lub ftalową. Powierzchnia około 14 m2
i)         Licowanie - położenie płytek o wymiarach 40x40 na dwóch filarach. Wykonanie z płytek identycznych w stosunku do innych. Powierzchnia około 15 m2
j)        Boazeria – elementy wykończeniowe – drewniana listwa kątowa. Długość około 33 m2
 
Zamawiający wymaga udzielania 36 miesięcznej gwarancji na całość prac.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
III.               Termin wykonania zamówienia:
 
Zamawiający ustala terminy wykonania prac i nie dopuszcza zmian w harmonogramie ich wykonania. Złożenie oferty przez oferenta jest równoczesną zgodą na terminy przedstawione przez szkołę.
 
Wykonanie korytarza:
a)       nr 1 z umieszczonymi na nim filarami trwa od 03 listopada 2017r. do 12 listopada 2017r. W podanym okresie zostaną ułożone płytki w szatniach szkolnych mieszczących się na korytarzu nr 2. Płytki w szatniach szkolnych są ułożone wg. wzoru na prosto. Powierzchnia około 168 m2
b)      nr 2 z trzema studzienkami kanalizacyjnymi trwa od 21 grudnia do 28 grudnia 2017r.. Powierzchnia około 222m2
 
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia oferty bez podawania przyczyn.
 
Do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
 
Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i prowadzenia prac remontowym w okresie funkcjonowania szkoły, nie będą rozpatrywane oferty bez wcześniejszego zapoznania się oferenta  na miejscu z dokładnymi danymi, parametrami i warunkami wykonania prac. 
 
Nie będą rozpatrywane oferty zawierające tylko  cenę za położenie  1m2  posadzki/cokolików/licowania filarów/  z płytek z kamieni sztucznych wraz z ceną przygotowania nakryw na studzienki kanalizacyjne. Niezbędny kosztorys ofertowy.
 
 
 
IV.              Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta powinna:
- być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania,
   posiadać: datę sporządzenia, pieczątkę firmową, dane adresowe, dane kontaktowe, NIP,  
   KRS oferenta, czytelny podpis oferenta, datę zapoznania się na miejscu z warunkami
   realizacji zamówienia,
- zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004r. poz.1389),
- zawierać załącznik nr 2 dotyczący wykazu doświadczenia firmy, w szczególności wykaz prac wykonywanych w szkołach lub innych firmach polegających na kładzeniu terakoty, gresu  lub podobnych czynności.
 
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty w formie pisemnej należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400  w terminie do20 października 2017r. do godz. 14.00.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zapytanie umieszczono na stronie www.bip.zjo.lo.pl
 
 
VI. Ocena ofert:
 
1.      Oferta powinna zawierać koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
2.      Głównym kryterium wyboru będzie cena usługi.
3.      Wybrana firma zostanie poinformowana o sposobie realizacji  zamówienia.
 
 
VII. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej  www.bip.zjo.lo.pl
 
VIII.  Dodatkowe informacje:
  Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Ciastkowski – tel. 669 064 974, sp01@zjoplock.pl
 
IX. Załączniki:
     Zapytanie ofertowe  Zapytanie ofertowe (58kB) word
     Załącznik nr 1- Formularz ofertowy (14kB) word
     Załącznik nr 2  - Doświadczenie (24kB) word
 
 
 
Z dokładnymi danymi, parametrami i warunkami wykonania prac prosimy o zapoznanie się na miejscu wykonania po ustaleniu terminu wizyty.
 

Odpowiada za treść: Tadeusz Ciastkowski
Opublikował: Andrzej Bogiel (4 października 2017, 11:08:08)

Ostatnia zmiana: Andrzej Bogiel (18 maja 2018, 10:57:25)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 235

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij