zamówienie na:

”Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku” – współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy: 01/09/2019
wartość: do 30 000 EURO
termin składania ofert: 30 września 2019  15:00
wynik postępowania: Informacja z otwarcia ofert: Wpłynęło 8 ofert, najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma: Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. Rzeszów na kwotę 46 389,86 zł