zamówienie na:

dostawę i montaż mebli

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 1 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: w plikach "INFORMACJA O WYBORZE OFERTY"