zamówienie na:

Remont nawierzchni parkingu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty
nr sprawy: 2/2018
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 19 października 2018  15:00
przyczyna unieważnienia: Cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania.