Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (2)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (26)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (0)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

Kucharz

miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Płocku
termin składania dokumentów: 18 sierpnia 2021  15:00
Ogłoszenie o naborze
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 24 ogłasza nabór ofert na stanowisko: Kucharz.
Wymagania:
1.       Wykształcenie średnie lub zasadnicze – kierunek kucharz,
2.       Doświadczenie w pracy na stanowisku – min 5 lat,
3.       Aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych,
4.       Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5.       Niekaralność za przestępstwa na tle seksualnym.
Wymagania dodatkowe:
1.       Znajomość zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP,
2.       Wysoka kultura osobista,
3.       Samodzielność, kreatywność w działaniu, odpowiedzialność.
Podstawowy zakres obowiązków:
1.       Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania bloku żywieniowego,
2.       Opracowywanie jadłospisu z zachowaniem zasad zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży,
3.       Wpisywanie raportów dziennych i pobieranie produktów żywnościowych z magazynu,
4.       Przygotowywanie posiłków zgodnie z opracowanym jadłospisem,
5.       Obróbka owoców i warzyw,
6.       Dbanie o czystość bloku żywieniowego,
7.       Przestrzeganie technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, p.poż., higieniczno – sanitarnych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.       List motywacyjny,
2.       Życiorys,
3.       Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
4.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5.       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.       Oświadczenie o niekaralności,
7.       Zgoda kandydata do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Płocku.
Informacje dodatkowe:
1.       Wymiar czasu pracy – 1/1 etatu.
2.       Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
3.       Praca w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 24.
Oferty pracy należy składać w sekretariacie SOSW Nr 1 w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 24 lub przesłać pocztą na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, 09-402 Płock z dopiskiem:
 „Dotyczy naboru na stanowisko kucharza” w terminie do dnia 18.08.2021 r.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kaczkowski (13 lipca 2021)
Opublikował: Jacek Kaczkowski (13 lipca 2021, 08:54:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366